Đối tác liên kết

YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tên công ty
:YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.
Ngày thành lập
:Ngày 13 tháng 07 năm 1989
Vốn đầu tư
:1,267,000,000 Yên (30/09/2017)
Giám đốc
:Motoyama Saichiro 【Representative & CEO】
Nhân viên
:1,872 người (30/09/2017)
Địa chỉ
:Shin Osaki Kangyou Building 12F, 1-6-4 Osaki , Shinagawa-ku, Tokyo
Dịch vụ chính
:Dịch vụ gia công phần mềm, dịch vụ khác.

YUMESHIN HOLDINGS CO.,LTD.

Tên công ty
:YUMESHIN HOLDINGS CO.,LTD.
Ngày thành lập
:Ngày 28 tháng 01 năm 1980
Vốn đầu tư
:805,140,000 Yên (30/09/2017)
Giám đốc
:Daio Sato 【President & Representative Director】
Nhân viên
:6,667 người(consolidated)
Địa chỉ
:22F, Marunouchi Eiraku Bldg, 1-4-1 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo
Dịch vụ chính
:Dịch vụ phải cử kỹ thuật viên kiến trúc, dịch vụ khác.

YUME AGENT CO.,LTD

Tên công ty
:YUME AGENT CO.,LTD
Ngày thành lập
:Ngày 03 tháng 02 năm 2015
Vốn đầu tư
:40.000.000 yên(2015/06/30)
Giám đốc
:Shimizu Yoshinori 【President】
Địa chỉ
:8F, Shibuya Sumitomo Shintaku Bldg, 1-22-3 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo
Dịch vụ chính
:Dịch vụ sắp xếp việc làm có tính phí, dịch vụ khác.